CITAȚIE PUBLICĂ

CITAȚIE PUBLICĂ

7
DISTRIBUIȚI

Judecătoria Bălți, sediul Sângerei, în conformitate cu art. 108 CPC RM, solicită prezentarea pârâtului Goriuc Vadim, domiciliat în raionul Sângerei, satul Pepeni, pentru data de 15.06 2023, ora 11:00 la ședința judiciară ( or. Sângerei, str. Testimițeanu nr.4 biroul 10) pe cauza civilă depusă de către Goriuc Olga către Goriuc Vadim despre stabilirea domiciliului copilului minor și încasarea pensiei alimentare.

În caz de neprezență cauza va fi examinată în lipsa DVS.