DISTRIBUIȚI

Frumoase sentimente de admirație față de satul în care au activat o viață au avut-o întotdeauna Constantin Bogdan, profesor de fizică și Maria Bogdan, profesoară de limba și literatura română la școala medie din Heciul Vechi, azi gimnaziul „Nicolae Dabija”, coautori a cinci cărți care au apărut pe parcursul anului trecut.

Astfel, în luna mai 2021 soții au editat o monografie “Din istoria satului Heciul Vechi, studiu monografic”. Cartea a fost tipărită cu suportul fiicei Marcela și soțul ei Mihai Armanca la editura ”Arcadia Media” din Cluj-Napoca. Volumul conține peste 400 de pagini, având și multe fotografii. În carte sunt descrise diferite evenimente istorice din viața acestei localități, care e atestată istoric la 20 august 1588.
În carte sunt descrise diferite etape de dezvoltare social-economică și culturală a satului Heciul Vechi. Autorii descriu în volum cadrul fizico-geografic a localității, date istorice despre dezvoltarea satului pe parcursul timpului. Un capitol aparte este dedicat școlii, pedagogilor care au stat de veghe la izvorul cunoștințelor elevilor, care au absolvit această școală pe parcursul anilor. Autorii relatează pe larg despre viața spirituală și rolul bisericii în traiul sătenilor.
Autorul cărții menționează: „Monografia rămâne o mărturie vie pentru generațiile viitoare, fiind o fereastră deschisă, prin care locuitorii satului, în special tinerii, vor face cunoștință cu trecutul strămoșilor, cu prezentul și viitorul acestui loc.”

Continuarea citiți în n.14 din 25 martie 2022