DISTRIBUIȚI
În poză: Silvia ȚURCANU și Iulian PIATCOVSCHI, oaspete de onoare

    La începutul fiecărei toamne la Chişcăreni are loc tradiţionalul Festival al Sarmalelor şi Plăcintelor. Ediţia din această toamnă, 2017, a şaptea la număr, s-a desfăşurat în Parcul „Grădina Boierească”, loc pitoresc, în inima satului, cu scenă şi amfiteatru şi mult spaţiu atractiv, unde fiecare colectiv, asociaţie şi agent economic din teritoriu, gospodari şi gospodine au avut posibilitatea să amenajeze expoziţii cu bucate tradiţionale şi cu lucrări ale meşterilor populari.

Dacă acum 7 ani, prima ediţie a festivalului s-a desfăşurat într-un spaţiu restrâns, Clubul seniorilor „Dialog” unde s-a născut ideea de organizare a festivalului, acum aria lui s-a extins.
Delegaţiile şi invitaţii de onoare au sosit de la Consiliul raional împreună cu preşedintele Vasili MARANDIUC, cu reprezentantul Cancelariei de Stat, Ion BÎRSANU, şeful adjunct al Oficiului Teritorial Bălţi, întreaga echipă a Secţiei Cultură, delegaţia din Estonia în număr de 25 de delegaţi împreună cu Marika KOSE, din România, localitatea Drajna, Judeţul Prohova, (cu care sunt înfrăţiţi), însoţiţi de ansamblul „Poeniţa” şi directorul Centrului Cultural Marin VĂCĂRELU. La invitaţia primăriei au fost prezenţi şi partenerii de dezvoltare: ADR Nord şi reprezentaţii PNUD, coordonatoarea de proiecte Olesea CAZACU. Spiritul artistic şi de voie bună a fost întreţinut de colective aristice din multe localităţi ale raionului, prin tradiţia portului popular şi al cântecului neamului. Oaspeţi aşteptaţi au fost şi artiştii veniţi din sudul republicii: invitata de onoare, interpreta de muzică populară, Anişoara PRISACARU, (băştinaşă), dar şi delegaţia din raionul Cahul, comuna Colibaş, colectivul de dansatori ”Doina Prutului”, însoţit de primarul comunei.

În poză: Vasili MARANDIUC, Ion BÎRSANU, ansamblul „Chișcăreanca”

Fiecare delegaţie a fost întâmpinată în spiritul tradiţiilor milenare. La porţile de intrare în împărţia Grădinei Boiereşti oaspeţii au fost bineveniți la sărbătoarea vechilor tradiţii şi a ospitalităţii. A început totul cu Imnul Festivalul Sărmalelor şi Plăcintelor”, compus de poeta Raisa PUPĂZĂ, interpretat de colectivul model „Chişcăreanca”.

Mai departe puteți găsi în ziarul numărul 36 din săptămâna aceasta