Cetăţenii solicită proiecte de investiţii capitale, la care sunt de acord...

Cetăţenii solicită proiecte de investiţii capitale, la care sunt de acord să contribuie

1001
DISTRIBUIȚI

Dintre 20 de cetăţeni intervievaţi la subiectul „Care dintre proiectele de investiţii capitale ar fi cAmbasada Britanica la Chisinau.rbgel mai urgent de implementat în oraşul Sângerei,” 18 au răspuns că proiectul pentru renovarea sistemei de aprovizionare cu apă, canalizare şi de asigurare a scurgerilor apelor pluviale care vin din partea de sus a oraşului şi deteriorează drumul central, crează mari incomodităţi cetăţenilor.

Am discutat la acIMG_1605
est subiect cu Mihai BERLIBA, directorul Întreprinderii Municipale „Regia Ap

ă Canal”

– În ce măs
ură este posibil implementarea unui astfel de proiect, cerut de cetăţeni care se impune de foarte mulți ani?
„Construcţia scurgerilor pentru apele pluviale şi renovarea apeductului central al oraşului sunt preocupările imperative ale primăriei oraşului. Este un proiect deja acceptat pentru realizare, în imlementarea căruia primăria va avea parte de investiţii capitale din partea Ministerului Mediului şi Fondului Ecologic Naţional, care sunt decişi să investească în acest proiect pentru Sângerei, 5 m
ilioane lei. Acesta este un obiectiv prioritar pe care primarul Gheorghe BRAŞOVSCHI nu-l scapă din vedere şi către soluţionarea căruia îşi mobilizează toate eforturile şi puterea sa de decizie şi de implicare. Plus la toate în acest proiect, în afară de investiţii care sunt asigurate de Ministerul Mediului va fi asigurată contribuţia primăriei, dar şi contribuţia cetăţenilor. Acesta este unul din proiectele prioritare ale APL, fără implementarea căruia nu ar fi posibilă reuşita şi eficienţa altui proiect de prioritate: „Reparaţia capitală a drumului central pe o lungime de aproape 8 km”. Acesta va urma îndată după construcţia apeductului şi construcţia căilor de scurgere a apelor pluviale, tot în acestă primăvară vor începe lucrările de reparaţie capitală. Cetăţenii au dreptate când solicită astfel de proiecte. Reţelele prin care se distribuie apa către consumator au o lungime de 50,0 km. Ele au o uzură de 70%, majoritatea fiind construite încă în anii 1958 – 1961. La cei 12700 locuitori ai oraşului şi 650 ai satului Vrăneşti din teritoriul primăriei, dispunem de 15 fântâni arteziene, care ridică apa potabilă la suprafaţă din bazinul acvatic de la o adâncime de 120 metri. În funcţie se află 10 fântâni arteziene, alte 5 sunt conservate. Pentru a le pune în funcţiune este nevoie de utilaj nou şi de a construi linii de curent electric. La suprafaţă,
apa se acumulează în Turnuri Rojnovschi, 2 rezervuare din beton armat şi 4 cisterne metalice cu un volum total de 500 m3.
Din cauza sisitemei învechite şi uzate pierderile de apă (fizice) constituie circa 39%. Ele se formează în urma avariilor la reţelele de distribuire şi ramificări stradale, la scurgerile nevizibile subterane, scurgeri la robinete şi noduri de unire, cât şi furturile consumatorilor neconştiincioşi, neînregistrarea şi neînştiinţarea la momentul oportun a scurgerilor slabe sub formă de şuviţă ori din reţelele deteriorate. De asemenea, problema pierderilor se crează şi în urma influenţei agresive a solului şi a apelor subterane asupra reţelelor din metal pe unele sectoare. Aceasta în ceea ce priveşte sistema învechită şi necesitatea renovării apeductului central al oraşului Sângerei, proiect de investiţii capitale care avem toată certitudinea să credem că se va implementa în timpul cel mai apropiat, potrivit prevederile şi obiectivele propuse de primărie şi soluţionate pozitiv, în favoarea cetăţenilor.
Deci pentru a ridica productivitatea şi a îmbunătăţi activitătea întreprinderii, pentru a reduce pierderile la apa distribuită consumatorilor, este necesar în primul rând de a renova întregul sistem de apeduct stradal al oraşului. De a construi un bazin de acumulare a apei potabile cu un volum de 500m3, cât şi reconstrucţia celor vechi.”

– Cât priveşte sistema de canalizare şi de construcţie a scurgerilor pentru apele pluviale, ce ne puteţi spune?
„Apele uzate, în deosebi de la blocurile comunale, organizaţii, licee, gimnaziii, alţi consumatori se evacuiază prin sistemul ebanner-ro-12
xistent de canalizare către Staţia de epurare a oraşului tip: OXID – 400, care a fost construită în aceeaşi perioadă, prin anii 1972 şi care are în componenţa sa: bazinul de deznisipare, sistem de pompare II cu aierotancuri, bazin de sedimentare, 2 iazuri de nămol, punctul de clorare şi de evacuare în râul Ciuluc.
Construcţia oraşului din ultimul timp a adus la aceea că Staţia de epurare a rămas în zona de trai, provocând dificultăţi locatarilor din preajmă cu mirosul neplăcut şi zgomotul neîntrerupt al motoarelor. Pentru a rezolva pozitiv această problemă, primăria oraşului a început în 2015 construcţia unei Staţii de epurare nouă, în partea de sud – est a oraşului. Actualmente lucrările sunt stopate din lipsa de finanţe. Dar construcţia Staţiei de epurare rămâne a fi un proiect pentru investiţii capitale neamânat. La sistema de canalizare este necesar de finisat construcţia St
aţiei de epurare, a Colectorului de la Staţia actuală până la Staţia în construcţie şi extinderea în oraş a reţelelor noi de canalizare. Sunt priorităţi ale primăriei pentru investiţii capitale şi noi dorim să reuşească şi aceste proiecte, desigur şi cu implicarea noastră majoră. Optăm cu toţii pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor, să reuşim aceste proiecte în beneficiul nostru, al tuturor”….


disclaimer-ro

Citiți în continuare în nr. 11 al ziarului.