DISTRIBUIȚI

Burse de Excelenţă pentru profesori Ediția a V-a

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea proiectului „Burse de Excelenţă pentru profesori”, ediţia 2019-2020, organizat în parteneriat şi cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange Moldova şi susţinut de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM.
Proiectul are drept scop susţinerea profesorilor de informatică, matematică și fizică, care activează în gimanziile și liceele din regiunile RM, prin oferirea, în bază de concurs, a 25 de granturi a câte 25000 lei, inclusiv a câte un laptop.
Fundaţia Orange Moldova, în calitate de partener al proiectului, îşi propune să promoveze angajarea și continuarea activității didactice a profesorilor de informatică, matematică și fizică în instituţii de învăţământ general din Moldova, unde se înregistrează o lipsă acută de cadre didactice, prin motivarea profesorilor din regiuni, precum și încurajarea utilizării tehnologiilor informaționale în procesul de învățământ.

Condiţii de participare la proiect:
La momentul aplicării la proiect, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
1.să fie cetăţeni şi rezidenţi ai RM;
2.să fie absolvenţi ai instituţiilor universitare, ciclul Licenţă şi/sau ciclul Masterat, la specialităţi de informatică, matematică și fizică, şi/sau altele relevante acestor domenii;
3.să activeze în calitate de profesor de informatică, matematică sau fizică, într-o instituţie de învăţământ general din RM (gimnaziu sau liceu), cu excepţia or. Chişinău;
4.să fie angajați de bază, pe durată nedeterminată, în calitate de profesori de disciplinele vizate;
5.vârsta limită a aplicanţilor să fie până la 45 de ani inclusiv.

Termen limită de aplicare – 1 noiembrie 2019, până la ora 17:00!

Formularele de aplicare și Regulamentul proiectului pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare de pe str. A. Puşkin 16, mun. Chişinău, sau pe http://www.eac.md/ro/.
Coordonator de proiect – Olga Rusu, tel: 068220076, email: orusu@eac.md.