DISTRIBUIȚI

Un mare gol în sufletele noastre. Am primit cu profundă îndurerare pe 12 martie curent, vestea că scriitorul, academicianul, istoricul literar, omul politic din Republica Moldova, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei a trecut la cele veșnice.
Cu lacrimi am urmărit drumul ireversibil pe care s-a dus, l-au dus pe cel care ne-a iubit cu sufletul și inima, NICOLAE DABIJA. Debusolată și inevitabil de consternată de înhumarea Marelui Poet.

Se spune că omul se naște sub o stea, când moare steaua se stinge.
Steaua lui NICOLAE DABIJA nu se va stinge niciodată. Va lumina din ceruri, unde sufletul i s-a înălțat, Dumnezeu i-a pregătit locul de cinste pentru dăruirea lui sufletească celui necăjit, îndurerat, suferind… L-a iubit pe Dumnezeu prin fapte, îngrijindu-se de țară, de neam. L-a iubit pe Dumnezeu cu iubirea pe care a avut-o față de părinți, surori, frați, prieteni…A fost, va fi și este, căci el a murit cu trupul, iar gândul, tendința, fapta și credința, dragostea și iubirea ni le-a lăsat moștenire…
A fost poetul care ne-a alimentat prin vers și proză mintea și gândul, fapta și cuvântul, a fost dascălul nostru prin povețe și învățăminte despre bine și rău, despre dragoste și trădare, despre iubire și ură, despre credință, a fost doctorul sufletelor noastre, tămăduindu-ne prin speranță și încurajare…
A fost și rămâne o enciclopedie a valorilor neamului românesc – zestre inestimabilă pe care vom păstra-o cu grijă și datoria de o transmite generațiilor viitoare, pentru a trăi mândria rădăcinilor neamului din care se trag, mândria Stelei ce va lumina Steaua cu nume NICOLAE DABIJA.
NU vom uita niciodată ce a însemnat NICOLAE DABIJA pentru noi, câte a făcut, prin versurile, cântecele și proza sa, pentru ca limba și cultura română să rămână vii și roditoare pe acest pământ. Prin întreaga sa activitate literară, poetul rămâne în amintirea noastră pentru măiestria creației sale, pentru pledoaria sa constantă pentru valorile naționale și pentru generozitatea cu care a promovat generații de tineri.

Continuarea citiți în nr.12 din 19 martie 2021