DISTRIBUIȚI

Direcția Agricultura Consiliului raional a organizat un seminar de instruire cu tematica „Particularitățile tăierilor de formare şi fructificare a pomilor în anul 2021″.
Atelierul de de perfecționare a abilităților profesionale ale pomicultorilor s-a desfășurat în SRL LOGISTRUCK – DMI, primăria Alexandreni, conducător Ion Harghel.
Potrivit vicepreședintelui raionului Ion Bârsanu la instruire au participat agenți economici din raion, producători mari și mici de fructe, conducători ai gospodăriilor țărănești, persoane fizice, proprietari de terenuri și livădari ai SRL „Vadluca”conducător Joian Vladimir. Seminarul a fost moderat de către Ion Gros, doctor în agricultură, șeful laboratorului pepinierit și tehnologii moderne pomicole din cadrul Institutului Științifica-Practic Horticultură și Tehnologii Alimentare din Chișinău. Pentru început Ion Bîrsanu a relatat succint despre situația agriculturii, remarcând importanța enormă a instruirilor date. Specialistul Ion Grosu a demonstrat procedurile de dirijare a creșterii și fructificării pomilor, precum diverse tipuri și tehnici de tăieri, sistemele de conducere la speciile sămînțoase în dependență de particularitățile biologice, soi, vîrstă, asociație soi/portaltoi cu respectarea cerințelor de bază față de sistemul de conducere și tăiere. A doua parte s-a desfășurat în livada de sîmburoase și anume s-a pus accent pe particularitățile fructificării, conducerii și tăierii pomilor din această specie. Trebuie de spus că expertul în problemă Ion Grosu nu s-a limitat doar la problemele ce țin de tăieri în livezi dar a oferit generos și multe sfaturi ce țin de fertilizarea și protecția pomilor.

Continuarea citiți în nr.11 din 12 martie 2021