DISTRIBUIȚI

În prezent, pe întreg teritoriul raionului Sângerei, se desfăşoară campania de prevenire a furturilor de animale şi păsări. Astfel, inspectorul principal al serviciului prevenire, șefii de post și ofițerii de sector, merg din casă în casă, în pieţi, pe străzi, explicînd cetăţenilor care sunt cauzele şi condiţiile ce favorizează comiterea acestor fapte ilicite. Totodată, angajaţii poliţiei îndeamnă societatea civilă să participe activ în cadrul activităților desfășurate și întrunirilor organizate.

În acest sens, Inspectoratul de Poliţie Sângerei vine cu mai multe recomandări, care vor asigura protecția bunurilor patrimoniale și integrității personale atât a agenților economici, cât și a cetățenilor.
• Pe timpul nopţii asiguraţi cu sisteme de închidere (lacăte, zăvoare, etc.) uşile grajdurilor, anexelor gospodăreşti unde ţineţi animale şi pasări.
• Pe cît posibil, în timpul nopţii, asiguraţi iluminatul zonelor unde sunt acestea, dar nu uitaţi, cîinii de pază vă pot scuti de multe neplăceri.
• Animalele lăsate fără supraveghere pe păşuni, izlazuri sau pe marginea drumului, constituie o pradă uşoară pentru hoţi, nu le creaţi această posibilitate !!!
• Duceţi de comun cu alţi consăteni animalele la păşunat şi asiguraţi prin rotaţie paza acestora, iar dacă aveţi posibilitate, angajaţi o persoană cunoscută şi responsabilă pentru a face acest lucru.
• Nu amplasaţi grajdurile sau adăposturile de animale la distanţă mare de locuinţă, sau în locuri izolate, fără să asiguraţi paza acestora.
• Daca va-ţi hotărît să vindeţi un animal, nu-l daţi pe promisiuni, încasaţi banii în momentul vînzării.
• Atelajele înhămate lăsate fără supraveghere în stradă constituie un pericol pentru circulaţia publica, dar şi o tentaţie pentru hoţi.
• Cînd plecaţi de acasă rugaţi vecinii şi rudele să vă supravegheze locuinţa, procedaţi la fel şi Dumneavoastră cînd aceştia sunt plecaţi.
• Solicitaţi si acordaţi sprijin Poliţiei pentru prevenirea furturilor de animale şi a altor bunuri din gospodărie.
În scopul creşterii eficienţei prevenirii comiterii acestui gen de furturi, o importanţă deosebită ţine de cunoaşterea cauzelor şi condiţiilor ce favorizează şi generează furturile de animale. Dintre care, putem aminti:
• Lipsa de vigilenţă a paznicilor sau lipsa pazei la fermele de creştere a animalelor şi păsărilor.
• Lipsa controlului de către conducerile unităţilor respective, privind modul de executare a serviciului de către personalul de pază.
• Inexistenţa sau executarea superficială a pazei comunale pe raza localităţilor rurale.
• Neglijenţa în asigurarea locurilor unde sunt adăpostite animalele, în cadrul gospodăriilor particulare.
• Lăsarea liberă a animalelor la păşunat sau pe izlazuri, fără a fi organizată paza acestora.
• Neasigurarea corespunzătoare a iluminatului public în localităţi, a gospodăriilor particulare, a perimetrelor fermelor zootehnice, precum şi lipsa sistemelor de pază şi alarmare corespunzătoare.
ATENŢIE !!!

În cazul în care integritatea corporală, viaţa, sau proprietatea Vă sunt în pericol, a devenit prada infractorilor, în mod de urgenţă anunţaţi Poliţia la tel. 112 şi depuneţi o sesizare, în care să descrieţi cele întîmplate, la cea mai apropiată secţie, sector sau post
de poliţie.