DISTRIBUIȚI

Direcția Educație Sângerei anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al Gimnaziului ,,Sergiu Rădăuțan” din satul Iezărenii Vechi.
Candidații pentru ocuparea funcției vacante prezintă actele de participare la concurs la Direcția Educație Sângerei, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării în presă a avizului.
Pentru informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursurilor accesați
site-ul Direcției Educație Sângerei.

Primăria comunei Bilicenii Vechi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şeful Centrului de Cultură, Tineret şi Sport din comuna Bilicenii Vechi
La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii în domeniu, cu o vechime de activitate de cel puţin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani, posedă limba romînă, sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neurologic) pentru exercitarea funcţiei, nu au antecedente penale, nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 din Codul muncii al RM.
Candidaţii pentru ocuparea postului prezintă la Primăria comunei Bilicenii Vechi, în termen de 14 zile din ziua publicării în presă a avizului următoarele acte de participare la concurs:
– Cererea de înscriere la concurs;
– Copia actului de identitate;
– Copiile actelor de studii;
– Curiculum vitae;
– Certificatul medical din care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
– Proiectul planului de dezvoltare pentru 5 ani;
– Cuprinsul dosarului, în două exemplare.
Actele vor fi depuse la primăria comunei Bilicenii Vechi, biroul secretarului Consiliului
comunal.
Informaţii suplimentare la tel.: 0262 -33-1-09

P , BP