DISTRIBUIȚI

Suntem în perioada desfăşurării bilunarului ecologic de primăvară, când se organizează lucrări de salubrizare, evacuare a deşeurilor, resturilor vegetale, unde dorim să atenţionăm locuitorii r. Sângerei referitor la interzicerea arderii vegetaţiei uscate şi a altor deșeuri de diferită proveniență.
Cu părere de rău, atitudinea unei părţi a societăţii, cum ar fi: factori de decizie, conducători de instituții, unităţi economice şi nu în ultimul rând a cetăţenilor, este neglijenţa, iar în unele cazuri şi iresponsabilitatea faţă de protecţia mediului inconjurător.
Pentru evitarea poluării mediului recomandăm ca populaţia să colecteze deşeurile separat, iar resturile vegetale şi frunzele sa fie depozitate pentru compostare, care ulterior va servi ca îngrăşământ natural pentru terenurile agricole.
Totodată dorim să vă informăm, că arderea vegetaţiei uscate provoacă multe efecte negative mediului înconjurător cu consecințe grave asupra aerului, solului, florei și faunei.
La capitolul amenzi, vă atenționăm că persoanele care vor fi depistate că au încălcat prevederile art.154 din CC al RM al.1 privind Nerespectarea modului stabilit de colectare, păstrare, transport, depozitare, ardere, vor fi sancționate cu amendă de la 600 la 1.200 de lei aplicată persoanele fizice și de la 4.500 la 9.000 de lei aplicată persoanelor juridice, iar conform art.115 al.3 privind Arderea în cîmp deschis a resturilor vegetale de orice provenienţă vor fi sancționate cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei aplicată persoanei fizice şi cu amendă de la 12.000 la 15.000 lei aplicată persoanei juridice.
Inspecția pentru Protecția Mediului Sângerei