DISTRIBUIȚI

De cele mai multe ori, resturile vegetale accumulate în gospodării sînt arse, acest proces poluează intens aerul, urmare fiind, efecte negative asupra sănătăţii populaţiei . Inspecția pentru Protecția Mediului Sângerei vă aduce la cunoștință că în baza dispoziției emise de Inspectoratul Pentru Protecția Mediului nr.17-d din 17.09.2021, în perioada 23.09-01.11.2021 se va organiza și desfășura Campania de toamnă de salubrizare și amenajare a localităților.

În acest context Inspecția pentru Protecția Mediului Sîngerei va întreprinde măsuri de monitorizare a respectării legislației de mediu în vigoare de către persoane fizice și juridice în vederea gestionării corecte a deșeurilor, asigurînd supravegherea și controlul asupra executării de către autoritățile publice locale din raion a acțiunilor de salubrizare și amenajarea localităților.
Pentru a disciplina persoanele, care nu le pasă de sănătatea celor din jur, Codul Contravențional, prin art.154(1) și art 115(3), prevede pedepsirea celor, care vor arde frunzele și alte resturi vegetale de orice proveniență, cu amenzi de la 600 până la 4500 de lei aplicate persoanelor fizice și de la 4500 până la 15 000 de lei aplicate persoanele juridice.
Legea privind protecţia mediului înconjurăror nr.1515 din 16.06.1993 stipulează: “Protecţia mediului înconjurător constituie o prioritate naţională, care vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătatea populaţiei, realizarea intereselor economice şi social-umane, precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii pe viitor”.
Luînd în considerație cele menționate, recomandăm compostarea resturilor vegetale de orice proviniență, asigurandu-se astfel o reciclare integrală cu rezultate benefice pentru mediu si oameni.
Inspecția pentru Protecția Mediului Sângerei