DISTRIBUIȚI

După runde dificilele dezbateri în Comisiile Consultative de specialitate și ședința ordinară a Consiliului raional Sângerei din 31 decembrie 2022, grație efortului considerabil al președintelui raionului, Grigore Corcodel și consilierilor raionali de dreapta, s-a reușit repartizarea corectă a mijloacelor bugetare pentru raionul Sângerei.

Astfel, prin Decizia Consiliului raional:
Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, pentru pachetul minim de servicii sociale în anul 2022, i-au fost alocate 558300,00 lei;
Azilul pentru bătrâni “Sf. Gheorghe”, va beneficia de 40100,00 lei pentru procurarea produselor alimentare.
La fel, au fost acordate mijloace financiare pentru compensarea parțială a pagubelor urmare a calamităților naturale mai multor Gospodării țărănești din raion dar și persoanelor fizice în sumă totală de 100000,00 lei.
De mijloace financiare vor beneficia și:
Aparatul Președintelui raionului pentru cofinanțarea proiectului „Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local între Județul Iași(România) și raionul Sângerei”, în sumă de 3000000,00 lei.
Secția Cultură, Casa raională de Cultură „N. Iorga”, pentru efectuarea lucrărilor de reparație a sistemului energetic, tavanului, etc., achiziționate în anul 2021, în sumă de 1312100,00 lei.
IMSP Centrul de Sănătate Pepeni, pentru reconstrucția instalației de încălzire (74358,00 lei) și reparația încăperilor (165248,00 lei) a OS Sloveanca, în sumă de 239606,00 lei.
Consiliul comunal Pepeni, suport financiar pentru procurarea aparatajului de sonorizare (12000 lei, form. „Moștenitorii”) și procurarea hainelor naționale (10000 lei, form. „Rozalia”), în sumă de 22000,00 lei.
Aparatul Președintelui raionului, pentru achitarea indemnizației unice în mărime de 500,00 lei veteranilor de război pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova sau familiei celor căzuți pe câmpul de luptă (unuia din părți / soției în părți egale, după caz (anul 2022 este declarat prin Hotărârea Parlamentului RM nr.246/2021 – anul recunoștinței față de veteranii de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova), în sumă de 150000,00 lei.

Continuarea citiți în n.16 din 8 aprilie 2022

BP,P