Anunț Prelungire Concurs

   Anunț Prelungire Concurs

14
DISTRIBUIȚI

Primăria comunei Cotiujenii Mici anunță concurs  pentru ocuparea funcției vacante de director al Instituției de Educație Timpurie ,, Ghiocel ” din satul Cotiujenii Mici, raionul Sângerei.

       Condițiile de participare la concurs:

  1. Deține cetățenia Republicii Moldova.
  2. Are studii superioare.
  3. Are o vechime de activitate pedagogică nu mai puțin de trei ani.
  4. La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani.
  5. Cunoaște la perfecție limba română.
  6. Este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic).
  7. Nu are antecedente penale.
  8. Nu are interdicție de a ocupa funcții de conducere.

 Candidații pentru ocuparea funcției vacante de director al Instituției de Educație Timpurie ,, Ghiocel ” din s. Cotiujenii Mici, r. Sângerei,  prezintă dosarul la Primăria Cotiujenii Mici (personal sau prin reprezentant, prin poștă sau e-mail), în termen de 14 zile calendaristice  din ziua  publicării avizului.

Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte obligatorii:

 – Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul  Regulament (în două exemplare);

–  Copia actului de identitate;

–  Copia/copiile actului/actelor de studii;

–  Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică;

– Curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la prezentul  Regulament;

– Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul  necrolog), pentru exercitarea funcției;

– Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

– Proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat sau declarația pe propria răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului.

 

Concursul va avea loc în cadrul Primăriei comunei Cotiujenii Mici.

 Informații suplimentare la telefonul 026293120 / 079113839

Data limită de depunere a dosarelor la concurs –   09 februarie 2024