DISTRIBUIȚI

În conformitate cu HG136/2009 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere cap.V,pct.37, Direcția Economie și Atragerea Investițiilor din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Sângerei, aduce la cunoștință locuitorilor raionului cât și societății civile, despre petrecerea licitației ,,cu strigare” la data de 18.02.2022. În urma licitației desfășurate a fost stabilit câștigătorul(cumpărătorul) bunului imobil proprietate publică din domeniul privat al Consiliului Raional Sângerei, amplasat pe adresa or. Sângerei, str.Nicolae, Testimițeanu 15. Prețul bunului adjudecat a constituit 802 000 lei.
Direcția Economie

BP,P