DISTRIBUIȚI

În raionul Sângerei, comuna Pepeni (s. Pepeni, în incinta primăriei) și comuna Bilicenii Vechi (s. Bilicenii Vechi, în incinta grădiniței) funcționează CENTRUL UNIFICAT DE PRESTARE A SERVICIILOR PUBLICE (CUPS) prin intermediul CUPS cetățenii pot solicita suport în accesarea următoarelor servicii electronice ale Casei Naționale de Asigurări Sociale:

1. Indemnizația unică la nașterea copilului
2. Indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani persoanelor neasigurate
3. Indemnizația lunară pentru creșterea copilului persoanelor asigurate
4. Indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate și neasigurate
5. Indemnizația paternală
6. Reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă
7. Reexaminarea pensiilor de dizabilitate
8. Programarea online la serviciile CTAS
9. Informația privind starea contului personal de asigurări sociale.
Victor Cereseu, șeful Casei Teritoriale de Asigurări Sociale