DISTRIBUIȚI

Primăria comunei Drăgănești anunță concurs pentru suplinirea funcției publice vacante de secretar al Consiliului local.
Candidații pentru ocuparea funcției date urmează să depună dosarul de concurs în termen de 10 zile de la publicarea avizului.
Condiții de participare la concurs:
Deține cetățenia Republicii Moldova.
Dispune de capacitatea deplină de excercițiu.
Nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă.
Are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă.
Este aptă din punct de vedere al sănătății
Nu are antecedente penale nestinse
Nu este privată de a ocupa funcții publice
Cunoaște limba de stat.
Cerințe specifice: Studii superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul administrației publice și dreptului.
Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
. cererea de participare la concurs
. copia buletinului de identitate
. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/ sau specializare
. documentele de evidență militară- ( pentru recruți și rezerviști)
. certificatul medical, după caz
. cazierul judiciar ( poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere)
Informații adăugătoare pot fi solicitate la tel:
0 262- 39-3-16: 0-262-6-42.