DISTRIBUIȚI

Stimate Domn,
La 26 februarie marcați o zi de o semnificație aparte pentru Dumneavoastră.
În acest context, noi venim cu toate gândurile bune alese urări de bine, sănătate și belșug.
Anul vieţii la care ați ajuns constituie o oportunitate de a pune pe cântar succesele obținute și a trasa cu mult curaj noi obiective de viitor, un viitor mai frumos și mai prosper pentru familia Dumneavoastră.
Virtuțile omenești ce Vă caracterizează precum, dedicația, verticalitatea, sinceritatea, omenia, devotamentul să vă fie călăuză în domeniul ce vi l-a ales destinul și să vă ofere din plin satisfacția împlinirii.
Cuvintele frumoase și gândurile bune care Vă sunt adresate în această zi, să fie un imbold și un izvor de forță pentru realizarea cu succes a tuturor planurilor ambițioase de viitor.
Vă urăm viață îndelungată, bunăstare, noroc, pace în suflet, oameni devotați în preajmă, forță, ambiție, răbdare și împlinirea tuturor speranțelor.

La Mulți Ani!
Cu deosebit respect,
Echipa OT PLDM Sângerei

BP