DISTRIBUIȚI

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) a propus majorarea mai multor amenzi pentru încălcarea legislaţiei de protecţie a mediului. Printre altele, MADRM propune mărirea cuantumului existent pentru contravenţiile silvice, cu până la 16 mii de lei, iar pentru folosirea neautorizată a terenurilor din fondul forestier şi spaţiile verzi se propune o amendă de circa 17,5 mii de lei.
Potrivit Moldpres, ministerul propune majorarea cuantumului sancţiunilor pentru nerespectarea regimului de protecţie şi folosinţă a apelor. Astfel, pentru darea în exploatare a întreprinderilor, a imobilelor comunale şi de altă natură, fără construcţiile şi instalaţiile care să prevină impurificarea şi infectarea apelor sau influenţa lor dăunătoare, se propune o amendă de până la 15 mii de lei, comparativ cu 1,5 mii lei în prezent. Acelaşi cuantum se propune şi pentru spălarea vehiculelor, utilajelor şi ambalajelor în apele naturale, în preajma lor şi în alte locuri neautorizate.
La capitolul contravenţiilor pentru nerespectarea modului de protecţie şi folosinţă a subsolului, MADRM propune majorarea cuantumului existent (900 lei) pentru folosirea neautorizată a subsolului, încălcarea cerinţelor şi regulilor de înhumare (depozitare) în subsol a substanţelor şi a deşeurilor nocive, a apelor uzate etc. până la 9 000 de lei.
Potrivit MADRM, în prezent dinamica creşterii săvârşirii contravenţiilor şi mărimea/valoarea sancţiunilor contravenţionale aplicate pentru nerespectarea legislaţiei de protecţie a mediului sunt ineficiente, fapt ce duce la neconştientizarea de către făptaşi a efectelor negative şi ireversibile cauzate mediului.
„Beneficiile materiale şi financiare, în cele mai frecvente cazuri din practică, au demonstrat că acoperă substanţial amenda aplicată contravenientului, iar prejudiciul adus mediului prin acţiunile ilegale, în cele mai multe cazuri, nu poate fi cuantificat în raport cu măsurile ce se impun pentru aducerea în stare iniţială”, a explicat Maxim Popov, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.
Totodată, oficialul a menţionat că propunerile au fost identificate în urma analizei stării de fapt a resurselor enumerate, mai ales ţinând cont de importanţa funcţiilor ecologice, economice şi social-culturale pe care le îndeplinesc, asigurarea folosirii raţionale a fondului forestier, a fondului apelor, altor resurse naturale şi asigurarea protecţiei tuturor factorilor de mediu.
MADRM a propus majorarea amenzilor amintite după ce a examinat iniţiativa Ministerului Justiţiei de a modifica Codul Contravenţional al Republicii Moldova.
Sursa: TVR Moldova