DISTRIBUIȚI

La 18 februarie, Angela Ganninger, Ambasadoarea Extraordinară și Plenipotențiară a Republicii Federale Germania în Republica Moldova, a întreprins o vizită de lucru la Sângerei. Excelența Sa a participat la finalizarea proiectului de infrastructură.
La începutul întrevederii, primarul orașului Sângerei, Arcadie Covaliov, și-a exprimat deosebita onoare și apreciere Ambasadoarei pentru intenția de a vizita orașul Sângerei. „Grație vizitelor reprezentanților corpurilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, imaginea orașului și raionului Sângerei, cât și a țării per ansamblu, este promovată la nivel internațional, astfel, facilitând activitatea autorităților publice locale în vederea creării noilor contacte și parteneriate, atât în dezvoltarea infrastructurii moderne, cât și în alte domenii, dezvoltarea cărora este una din prerogativele primăriei orașului Sângerei.
Astăzi, la Sângerei e o zi importantă, or, asistăm la un eveniment mult așteptat de toți cetățenii urbei, suntem martorii inaugurării subproiectelor, executate cu suportul Băncii Germane KFW. În continuare cetățenii orașului vor beneficia de străzi pavate calitativ, se vor plimba cu cărucioarele cu copii și nepoței prin parc, vor beneficia de lumină stradala eficientă.
În cadrul proiectului „Pavarea căilor pietonale de acces” a fost decapat pavajul din beton asfaltic, s-au demontat bordurile, au fost pavate trotuarele, instalați pereții de bordură etc.
În cadrul proiectului „Construcția unei porțiuni de iluminat stradal” s-au demontat pilonii existenți și au fost montați alții noi și corpuri de iluminat LED.
Peste 12 500 de cetățeni ai urbei sunt beneficiarii care se bucură de străzi pietonale de calitate și iluminat stradal eficient.”
La rândul său, Excelența Sa Angela Ganninger a mulțumit pentru oportunitatea oferită de către primarul de Sângerei de a avea o întrevedere, marți, 18 februarie în cadrul misiunii sale în orașul Sângerei. În același context, Ambasadoarea Extraordinară și Plenipotențiară a Republicii Federale Germania a declarat: „ Vizitez pentru prima dată orașul și raionul Sângerei și sper să fie începutul unor alte vizite de documentare, dat fiind faptului că, în perioada mandatului meu planific cât mai multe vizite de documentare în teritoriu.

Astăzi, trăiesc sentimente de mândrie și bucurie pentru acest vis realizat. Oamenii din partea locului vor beneficia de o porțiune de drum pavată calitativ, de iluminare stradală eficientă. Cu susținerea financiară a Guvernului Germaniei acest proiect a devenit realitate. Valoarea totală a proiectului constituie în jur de 176 mii EUR, dintre care peste 111 mii EUR sunt contribuția nerambursabilă din partea Germaniei. Proiectul este important pentru locuitorii și oaspeții acestui oraș. Au fost amenajați în jur la 5000 metri pătrați de pavaj pietonal. Astfel împreună contribuim la sporirea vieții cetățenilor din orașul Sângerei. Ne dorim să aveți infrastructură modernă, drumuri bune, servicii municipale calitative. Ne asigurăm ca oamenii din Republica Moldova să beneficieze direct de mijloacele financiare, astfel sprijinul este oferit și sub formă de proiecte bilaterale directe.
Stimate domnule primar, dragi locuitori, Vă felicit pe toți cu finalizarea acestui proiect important pentru localitatea Dumneavoastră. Vă doresc și în continuare să faceți împreună lucruri bune pentru comunitatea pe care o reprezentați.”
De altfel, Excelența Sa a menționat că programul misiunii diplomatice al Republicii Federale Germania în Republica Moldova se axează pe susținerea administrațiilor publice locale, accentuând că politica infrastructurii moderne reprezintă la fel o prerogativă pentru Republica Federală Germană.
La eveniment a fost prezent Iurie Chiorescu, directorul Fondului de Investiții Sociale în Republica Moldova. Dânsul a adus mulțumiri Guvernului German, Băncii Germane de Stat KFW pentru proiectele pe care le implementează în Republica Moldova, inclusiv în orașul Sângerei, care urmăresc scopul de a îmbunătăți condițiile de trai ale populației. Totodată, și-a expus dorința ca aceste relații să aibă durabilitate, astfel de reforme fiind făcute în toate domeniile.
Mesaje de felicitare și recunoștință Excelenței Sale, Angela Ganninger au rostit: Gheorghe Brașovschi, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Mihail Ces, locuitor al orașului Sângerei, Constantin Hadârcă,directorul SRL ” Constatforj”, cel care a implementat proiectul și alții.
În semn de recunoștință pentru susținere, efort și sprijinul considerabil acordat comunității prin implementarea cu succes a proiectelor. ” Infrastructura socială și eficiență energetică” cu diploma de gratitudine au fost decernați: Exclența Sa, Angela Ganninger, Ambasadoarea Germaniei în Republica Moldova, Sergiu Guțu, reprezentantul Băncii de Dezvoltare KFW în Moldova, Iurie Chiorescu, directorul Fondului de Investiții Sociale din Republica Moldova, Gheorghe Brașovschi, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Maria Condorachi, președinta Agenției de implementare a proiectului.
La eveniment au fost prezenți Grigore Corcodel, președintele raionului, vicepreședinții- Tudor Tutunaru, Ion Bîrsanu și Iulian Erimei, funcționari publici, cetățeni ai orașului.
La finele întrevederii, Excelența Sa a rostit un mesaj de gratitudine și urare de succes pentru actualul mandat prezentei conduceri a raionului și primăriei Sângerei în vederea creării și extinderii infrastructurii și condițiilor moderne de trai pentru locuitorii orașului și raionului Sângerei.