DISTRIBUIȚI

Pe terenurile agricole din raion sunt  desfășurate  lucrările agricole de primăvara. Campania lucrărilor  de semănare a câmpurilor este  în toi.  Pe picior larg la moment este semănată floarea soarelui în majoritatea unităților agricole.  În acest an agricol cultura respectivă va cuprinde 14 mii hectare din întreaga suprafață de terenuri arabile.   

Pentru producătorii  agricoli din raion  primăvara în sine e frumoasă,  necătând la toate greutățile și  lipsa sprijinului din partea Guvernului Republicii Moldova și AIPA pentru intrarea într-un nou an agricol și o nouă  campanie a lucrărilor de primăvara. Nici un sprijin pentru pierderile  la  hectar a roadei din cauza secetei din anul trecut. După cum  susține Gheorghe Cernogal care a finalizat de curând semănatul culturii floarea soarelui în unitatea agricolă din Ciuciueni, agenții economici din agricultura raionului „au pornit într-o nouă campanie a lucrărilor de primăvară pe cont propriu”. Nici cel puțin ajutorul umanitar oferit de România, motorina  în 6 mii tone, nu au fost  interesați cei de sus, cum au promis, să li se ofere pentru  purcederea la lucrările de primăvară. Ajutorul nu vine, motorina din nou s -a scumpit. Doar soarele îi bucură pe agenții economici gestionari ai terenurilor și pe plugarii  implicați în efectuarea lucrărilor agricole.  Îi bucură  și le dă putere umezeala în sol care s-a adunat cu fiecare ploiță căzută.

La semănatul florii soarelui am surprins în largul câmpurilor plugarii  unității agricole  SRL „Agro Copăceni”, condusă de Simion Macari. În plină lumină a primăverii, la volanul tehnicii noi, performante, în bună funcțiune  aici  plugarii continuau lucrările  de semnare a florii soarelui.  Soarele încălzește munca sporește, plugarii sunt  cu sufletul plin pentru munca care o fac. Alături de ei, are grijă de fiecare mișcare în brazdă și pentru rodul ei  Constantin Macari, agronomul –tehnolog al gospodăriei. Terenurile bine  lucrate  și pregătite, sunt prielnice  semănatului. În jur pe toți îi bucură  cum au ieșit din iarnă  câmpurile ocupate cu  culturile semănate de cu toamnă. Culturile  nu sunt afectate, conțin cantitatea necesară de umezeală.

Continuarea citiți în n.17 din 23 aprilie 2021