AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

11
DISTRIBUIȚI

HOTĂRÂRE Nr. HANRE294/2008 din 15.07.2008 cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciile de organizare a accesului potențialilor consumatori la rețeaua de gaze naturale

 Publicat : 18.07.2008 în MONITORUL OFICIAL Nr. 127-130 art. 372 Data intrării în vigoare

Abrogată prin HANRE79 din 02.03.21, MO66-72/05.03.21 art.250; în vigoare 05.03.21

Având ca temei prevederile pct. 6 din Hotărârea Guvernului cu privire la măsurile de accelerare a procesului de gazificare internă a  localităților  nr.715  din  16.06.2008  (Monitorul  Oficial  al Republicii Moldova 2008, nr.107-109 art.708), în  baza  Metodologiei  de  determinare  a  tarifului pentru serviciile de organizare a accesului potențialilor consumatori la rețeaua de distribuție gaze în interiorul localităților și a calculelor expertizate și prezentate de către Ministerul Economiei și Comerțului, în scopul stabilirii tarifului unic pentru serviciile de organizare a accesului potențialilor consumatori la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, Consiliul de administrație  al  Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă tariful pentru serviciile de organizare a accesului potențialului consumator casnic la rețeaua de distribuție a gazelor naturale din interiorul localităților în mărime de 2970 lei, inclusiv

Pentru potențialii consumatori non casnici prețul pentru organizarea accesului la rețeaua de gaze se va calcula de către titularii de licență pentru distribuția gazelor naturale prin înmulțirea tarifului de 2970 lei la coeficientul de debit (Kd), stabilit  în  Anexa  2  la  Hotărârea  Guvernului nr.715 din 16 iunie 2008.

Direcția Reglementări și Licențiere va monitoriza respectarea de către titularii de  licențe pentru distribute de gaze naturale a prevederilor prezentei hotărâri.

Director general al ANRE Vitalie Iurcu Director Nicolae Triboi

Director Anatol Burlacov

 Nr. 294. Chisinau, 15 iulie