DISTRIBUIȚI

Pe data de 03.03.2020 la Sectorul nr.1 al Inspectoratului de poliție Sângerei s-a petrecut evaluarea nivelului de pregătire profesională a angajaților în ce privește implementarea Conceptului de poliție Comunitară și aprecierea stadiului de implementare. Despre aceasta și am discutat cu comisarul principal Vasile Petrov (în imagine), responsabil de implementarea conceptului în cauză în teritoriul deservit.

– D. Petrov, dați mai întâi cititorilor o explicație ce este „Activitatea polițienească Comunitară”.

– Conceptul de „Activitatea polițienească Comunitară” ( în continuare APC) este implementat și continue să se implementeze atât într-un șir de țări de pe continentul European, cât și pe ambele continente americane. De exemplu în Suedia conceptul dat se implementează din 1994. În Sectorul nr.1 conceptul APC se implementează din 2017. Deci ce este APC ?
1. O modalitate de gândire, de a fi, de a se manifesta a poliției
2. O orientare a serviciului
3. O modalitate nouă de activitate
4. Soluționarea problemelor
5. Participarea comunității
De aici față de poliție apar următoarele cerințe;
– Să fie vizibilă și accesibilă publicului
– Să cunoască și să fie cunoscută de public
– Să răspundă la necesitățile comunității
– Să fie receptivă la îngrijorările comunității
– Să implice, să atragă și să mobilizeze comunitatea
– Să fie responsabilă pentru activitățile sale și rezultatele obținute în fața comunității.

– Dacă să facem o comparație între activitatea poliției tradițională și activitatea polițienească comunitată, care ar fi ea ?

– Comparația ar fi următoarea:

Activitatea polițienească tradițională     /    Activitatea polițienească comunitară
Reacționează                                             /    Previne
Răspunde la incidente                                /     Identifică și soluționează problema
Se axează doar pe resursele interne            /     Folosește resurse comunitare
Patrule în autoturisme                                /     Patrule interactive pe jos sau cu bicicleta
Informații din statistici                               /      Informații de la publicul larg
Organizație centralizată                              /     Descentralizarea deciziei
Țintește infractorii                                      /     Țintește criminalitatea și violența
Combate infracțiunile                                 /      Protejează cetățenii