Această meserie impune principialitate și corectitudine

Această meserie impune principialitate și corectitudine

104
DISTRIBUIȚI

Pe data de 25 ianuarie, marcăm Ziua Lucrătorului din Procuratură. Profesia dată solicită implicare, profesionalism şi responsabilitate maximă. Actualmente, justiţia penală este imposibilă fără o prestaţie calitativă din partea procurorilor. Alte detalii la această temă ne-a relatat Ion ROŞCA, procurorul-şef al raionului Sângerei.

– Stimate Ion ROȘCA, cât de justificată este activitatea Procuraturii în condițiile unei societăţi democratice?

„Procuratura este unul dintre pilonii care asigură echilibru în societate și anume ordinea de drept, a libertății omului, de altfel ea este un garant al democrației. Democrația se regăsește doar într-un stat de drept, unde legea reprezintă cea mai înaltă valoare juridică, iar supremația legii (unul dintre principiile democratice) este supravegheată, inclusiv de organele Procuraturii”.

– La moment, putem spune că situația criminogenă din ţară este influențată de criza economică?

„Nu s-a demonstrat că ar exista o cauzalitate directă între situația criminogenă cu criza economică. Factorul economic este doar o componentă, starea infracțională (criminalității) este condiționată și de alți factorii socio-culturali, factorii demografici etc. La moment, în raionul Sângerei, indicile este într-o scădere ușoară, iar procuratura de comun cu organele de drept va depune efort…

continuarea o veți citi în numărul 5 al ziarului din săptămâna aceasta