DISTRIBUIȚI

Pe 23 octombrie ne-am despărțit pentru totdeauna de VLADIMIR AGACHI, fost deputat în primul Parlament al Republicii Moldova și semnatar al Declarației de Independență a R. Moldova, consilier raional, Om de Onoare al raionului, directorul SRL „ Accesal-Grup,” pe care o conducea. Om de afaceri cu vocație, coleg, vecin și familist exemplar. Regretatul și-ar fi pierdut viața, potrivit mai multor surse în urma complicațiilor provocate de infecția COVID-19.
După o viață zbuciumată, a părăsit această lume păcătoasă și a urcat la ceruri, pentru a-și găsi liniștea și pacea eternă. Pentru toți cei care l-au cunoscut VLADIMIR AGACHI a fost un luptător neastâmpărat, care întreaga viață „ a pus pumnul în pieptul furtunii.”
La vârsta de 71 de ani, a fost testat pozitiv la doar câteva zile după ce a fost la Președinție unde și-a ridicat ordinul Gloria Muncii. N-a putut suporta infecția umană, urmată de agravarea comorbităților: cardiopatie mixtă, angină pectorală de efort și hipertensiune arterială. În urma agravării stării sănătății, la data de 10 octombrie, el a fost transferat la Spitalul Clinic Republican, astfel abandonând la al 71-lea an de biografie lumea dragă inimii sale. În așa fel a încetat a mai mângâia ogorul, livada, a părăsit cărărușa ce ducea la căsuța sa dragă. Iubea mult oamenii, pământul și adevărul istoric, pe care-l promova prin toată activitatea sa.
Ieșit din sânul unei familii de buni gospodari, regretații trudnici din Pelenia VLADIMIR AGACHI a pășit spre propriul destin cu aceeași îndârjire și siguranță, onestitate și perseverență ca și regretații părinții din părinți. L-am cunoscut și stimat pentru frumoasele sale calități: adevăr, demnitate, bonomie, principialitate, har, verticalitate, mai ales cumsecădenie și bun simț.
A deținut funcții importante în sat, raion, țară într-o perioadă dificilă pentru republică, care se afla la început de cale în afirmarea independenței sale. La etapa transformărilor, VLADIMIR AGACHI a participat cu profundă implicare în agricultură și nu numai.
A crescut împreună cu soția Maria o fiică și un fecior. Își iubea foarte mult familia, îi adora pe copiii și nepoțeii săi, putea să facă orice sacrificiu în numele binelui copiilor și nepoților.
A fost un Om de o rară cumsecădenie și un mare patriot. Și-a onorat energic și cu eficiență opera vieții sale întregi. Toți cei care l-am cunoscut, contactat, apreciat și stimat rămânem cu inimile profund întristate de această pierdere irecuperabilă.
VLADIMIR AGACHI s-a născut pe data de 25 decembrie 1948. Între anii 1990 și 1994 a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, ales în Circumscripția nr.245, raionul Sângerei. A fost membru al Comisiei pentru publicitate și mijloace de informare în masă. A votat Declarația de Independență.
Sincere condoleanțe îndureratei familii din partea Consiliului Raional, Președintelui Raionului, Gr. Corcodel, I. Bîrsanu, T. Tutunaru, Iu, Eremei, Arhimandritul Pahomii, V. Tabarcea, Oc. Banaru, M. Curciuc, A. Gîscă

S-a stins din viață un președinte,
un patriot, un deputat, un gospodar, un om de omenie din comuna Pepeni, Vladimir Agachi

Venind la cîrma gospodării agricole din localitate, în anul 1979, una din cele mai mari din raion, în scurt timp, formând o cârmuire lucrativă, având din fire spiritul gospodăresc a părinților din satul Pelenia, raionul Rîșcani, capătă succese deosebite în viața economică a gospodăriei: s-au mărit salariile angajaților, a crescut nivelul de viață , s-au îmbunătățit condițiile de lucru la toate sectoarele.Dar nu s-a oprit aici.

A optat pentru dezvoltarea social-culturală a satelor comunei. Pe parcursul anilor în gospodărie a fost creată o brigadă de construcție, care zi de zi era antrenată în muncă. S-au renovat toate clădirile din sectorul economic. Din „fonduri proprii” gospodăria a construit un șir de clădiri de menire social-cultural, care și azi înfrumusețează satele noastre, având un stil aparte. În anii 90 a fost asfaltată strada centrală din satul Pepeni, a fost sădită o alee de brazi, care este cartea de vizită a satului. Sub egida dumnealui gospodăria a ajutat la reparația bisericii, la construcția școli noi, taberei de odihnă pentru elevi, s-au sponsorizat activitățile cultural-sportive, echipa de judo, care participă la concursurile unionale. Erau ajutați la nevoie veteranii de război, ai muncii, familiile cu mulți copii. Două autobuse ale gospodăriei deserveau organizațiile din teritoriu, populația.
A educat în teritoriu o pleadă de specialiști, care apoi au lucrat în raion, republică, servind pentru ei un exemplu demn de urmat.
A fost un mare patriot. Cu cât entuziasm a întâmpinat schimbările democratice din RSSM. Având un mare spirit de inițiativă, organiza, aproviziona cu transport doritorii de a participa la forumurile de la Chișinău. Participând de fiecare dată împreună cu familia.
A fost deputat în Primul Parlament al Republicii Moldova. A semnat Declarația de Independență a țării. Regreta mult, și o spunea promt, că și-ar fi dorit o altă Independență pentru Moldova.
Necătând că avea mari posibilități, avea un mod simplu de viață, generos, erudit, plin de zbucium creator, era concret și corect în gânduri, în fapte. În așa spirit, împreună cu soția, și-a educat cei doi copii.
În aceste zile satele comunei Pepeni sunt triste. Fiecare matur care l-a cunoscut pe regretatul Vladimir Agachi în diferite situații, a vărsat o lacrimă pe obraz. Să lăsăm lacrimile să curgă, căci cel ce a plecat de la noi o merită pe deplin.
Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să-l primească în Împărăția Sa și acolo unde va fi așezat, să aibă cât mai multă lumină.
Cu adâncă durere în suflet pentru soția sa Agachi Maria (profesoară de matematică) și copiii Carolina și Sergiu.
Colectivul profesoral al L.T. „A.Agapie” s. Pepeni

Drumul cel fără de întoarcere
a lui VLADIMIR AGACHI

Iată că ne-am pomenit față în față cu noi înșine, când trebuie să vorbim despre un om deosebit, despre un client prosper al băncii noastre, un om de nădejde la timpul trecut. El niciodată nu ne-a cerut prietenia, în schimb ne-a dat-o nouă cu deplina lui dăruire și nemărginita-i generozitate. A fost un mare cetățean, patriot, un om de afaceri de valoare, a fost un remarcabil conducător.
A fost un tribun în meseria lui, plin de curai, vertical și intransigent, nu se temea să spună lucrurilor pe nume. Vocea lui caldă, domoală, dar și sigură, metalică atunci când cereau împrejurările. El a fost născut pentru a rosti Adevărul, răspândind în jurul lui lumină, omenie, cumsecădenie. A iubit viața, ne-a stimat și apreciat pe noi, pentru conlucrarea fructuoasă ce o aveam, cei care eram mereu impresionați de energiile lui creatoare, de puterea lui de voință, de bărbăția cu care și-a înfruntat destinul.
A părăsit lumea aceasta discret și modest, așa cum, de altfel, a și trăit. S-a mai stins o stea în calea noastră…
Iartă-ne, regretate VLADIMIR AGACHI, poate că și noi, n-am știut să te ocrotim destul și să te protejăm cum ar fi trebuit.
Dumnezeu să te aibă în pază în lăcașul nemuririi, unde ai, fără îndoială, dreptul să te odihnești în pace… Sincere condoleanțe exprimăm familiei îndurerate.
Cu profunde regrete, colectivul „Modindconbank” Sângerei

Cât vom trăi, îl vom pomeni
Subit a plecat dintre noi Vladimir Agachi, bunul și neântrecutul gospodar, om de mare valoare al raionului, al agriculturii, iubitor și grijuliu soț și tătic, și prieten adevărat al sufletelor și familiei noastre.
Atunci când cu toții aveam așezată în suflete speranța, că el, cel mai puternic dintre câți oameni am cunoscut în anii de viață, va ieși cu bine din criza de sănătate și va reveni acasă, el a simțit un foc în cap. După aceasta pereții casei și ai inimilor noastre s-au cutremurat la vestea grea care ni s-a dat: Vladimir Agachi a decedat.
S-a stins cel care era în plină viață, arase câmpurile în gospodăria care o conducea, le semănase, căuta soluții pentru viitor prin înnăscutul său spirit de gospodar. Mai era zâmbitor, plin de voie bună, dar și îngândurat de COVID și dezastrul în agricultură…
Din viață l-am pierdut. Din sufletul și amintirea noastră caldă, cât va fi și vom trăi, îl vom pomeni și va trăi în inimile noastre.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Cu durere, familia Chetrari din Bălășești.

Un joc al morții l-a răpus

Un joc al morții hâd, nedorit l-a răpus pe Vladimir Agachi, cel care conducea cu treburile SRL „Accesalgrup” din satul Pepeni și era o om de largă omenie și cumsecădenie. O clipă nefericită sau o încercare a destinului l-a secerat pe cel mai bărbat dintre noi toți, bărbații, mai cu cap și mai cu ambiție în a conduce treburile în agricultură, în domeniu, oriunde era implicat: fie director, fie agronom, consilier local, raional sau parlamentar. Multe, foarte multe am preluat de la el, am experimentat ,am învățat ca să fim și noi buni în domeniu și să-i putem întinde o mână caldă. și de recunoștință. Pe cât era de deștept în ale agriculturii, pe atât de omenos, de deschis, de primitor în largul câmpurilor pe care le gestiona și gospodărea , dar și în largul sufletului și experienței sale. Creștea aurul pământului și era un om de aur, deschis în comunicare și sfătuitor. S-ar fi putut să se țină omul mai presus, mai învingător , mai urcat pe trepte, în toate domeniilor. Că mai era și un familist de excelență și un patriot, semnatarul Declarației de Independență a Republicii Moldova. Dar n-o făcea. Era receptiv, primitor, era cel mic la statură, dar mare în virtute…
Cu durere pentru pierderea celui care a fost Vladimir Agachi, Il deplâng: Gheorghe Cernogal, Nicolae Morari, Grigore Irimenco, Vladimir Hurs, Gherasim Tofan, Ion Golban, Boris Cucoș, Nicolae Racu, Petru Panciuc, Ion Bânzari, Victor Bejenaru, Viorel Clipca.

Ne doare că l-am pierdut

Suntem adânc îndurerați de decesul neașteptat și prematur al bunului prieten, om de omenie și neântrecut gospodar al domeniului agrar al raionului, regretatul Vladimir Agachi. Trecerea lui în neființă este situația care ne-a descumpănit: avea toată viața înainte și făcea mult, avea puterea de implicare multilateral ca ziua de mâine să fie, să vină, credea în tot ce făurea și în tot ce investea. Era totul pentru familie, era iubit și adorat, de cei care astăzi îl deplâng : îndurerata soție și copiii săi., rudele și apropiații. Împărtășim durerea și suntem alături , exprimăm profunde condoleanțe tuturor care îl deplăng.
Zuciumul vieții sale s-a oprit și în lacrima sufletelor noastre.
Cu durere, Vasile Doga, Ion Popescu, Vasile Grăjdieru, familia Postolachi din or. Sângerei