A unit cele două maluri printr-o singură credință

A unit cele două maluri printr-o singură credință

94
DISTRIBUIȚI
În poză: bustul lui Iosif Năniescu

La jumatatea lunii iulie se împlinesc 200 de ani de când pe pământurile sângereiene a văzut lumina zilei un cărturar și om de credință deosebit, sprijinitor al culturii şi artelor, şi părintele al celor întristaţi şi nevoiaşi, dat de Dumnezeu ca să devină mai târziu cel mai strălucit ierarh, Mitropolit al Bisericii Ortodoxe Române din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. IOSIF NANIESCU și-a marcat viața printr-o bogată activitate duhovnicească, teologică, pastorală şi socială, rămânând pentru urmaşi un exemplu viu şi greu de imitat.

IOSIF NANIESCU s-a născut în satul Răzălăi primind numele Ioan. La vârsta de un an şi jumătate îşi pierde tatăl, rămânând sub ocrotirea mamei sale. Când a împlinit 13 ani, mama sa se călugăreşte şi îl încredinţează unei rude, ierodiaconului Teofilact, care îl duce la Mănăstirea Sfântul Spiridon din Iași, pentru a-l învăța carte. Fiind apreciat de înalți episcopi ai României datorită calităţilor sale sufleteşti şi intelectuale, dar şi pentru darul dulcii viersuiri bisericeşti cu care fusese înzestrat de Dumnezeu, NANIESCU a reușit să urce înalte trepte ale credinței întru slujirea lui Hristos – de la diacon până la mitropolit. A fost născut în Basarabia, activitatea și-a desfășurat-o în România, asta fiind motivul pentru care a unit cele două maluri printr-o singură credință și o unică iubire de neam. Mitropolitul IOSIF NANIESCU a fost preocupat în permanență de instruirea şi culturalizarea preoțimii, dar şi de apărarea bisericii în faţa atacurilor unor cercuri şi grupări de orientare secularistă. Pentru generația de azi, Mitropolitul IOSIF NANIESCU reprezintă un chip evlavios și un model de urmat. Savantul NICOLAE IORGA avea să-i sintetizeze viaţa în cuvinte de o aleasă frumuseţe literară: „ …a trăit până la adânci bătrâneţe în chiliile sărăcăcioase de lângă măreaţa mitropolie a lui VENIAMIN COSTACHI, a fost ca şi marele VENIAMIN, cel veşnic milostiv şi darnic, păzitorul cinstit al averii rămase Mitropoliei, în clădiri, odoare şi odăjdii, slujitorul credincios în biserica Dumnezeului său şi, neasemănat iubitor de cultură, ca un inel de aur între bronzul vechilor timpuri de carte bisericească şi fierul aspru al noii culturi laice revărsate şi asupra Bisericii.”
Mai nou,acum la împlinirea celor 100 de ani de la Marea Unire a Basarabiei cu România, de către un sobor de preoți români și basarabeni, Mitropolitul IOSIF NĂNIESCU fost cinstit și canonizat, fiind trecut în rândul sfinților și purtând numele în Biserica Ortodoxă de acum înainte de Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv. Cu acest prilej, la biserica din satul Răzălăi, a fost adusă racla cu moaștele Sfântului Ierarh, care va rămâne acolo pentru închinare.
Cu ocazia aniversării, la bustul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv situat în parcul orașului Sângerei au fost depuse flori de către autoritățile raionului și de către creștini.