DISTRIBUIȚI

În legătură cu multiplele adresări parvenite de la cetățeni, în privința modului de atragere la munca suplimentară, precum și modalitatea de achitare a orelor suplimentare Inspecția Teritorială de Muncă Bălți vă informează că în conformitate cu legislația în vigoare: Durata normală a timpului de muncă al salariaţilor din unităţi nu poate depăşi 40 de ore pe săptămână. Indiferent dacă salariatul lucrează în ture sau 5 zile pe săptămână, sau 7, durata totală a programului său de lucru nu trebuie să depășească 40 de ore pe săptămână.

De asemenea conform art. 103 alin. (1) Munca de noapte se consideră muncă prestată între orele 22.00 şi 6.00.
În același timp o problemă des întîmpinată de muncitori este atragerea la muncă peste program. Potrivit art. 104 din Codul Muncii al RM, munca suplimentară se consideră munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă (individuală pentru fiecare angajat, deoarece unii au dreptul la ore de lucru reduse exclusiv, cum ar fi gravidele, de exemplu). Angajatorul poate atrage angajatul la muncă suplimentară fără acordul acestuia în următoarele cazuri:
– efectuarea lucrărilor necesare pentru apărarea ţării, pentru prevenirea unei avarii de producţie ori pentru înlăturarea consecinţelor unei avarii de producţie sau a unei calamităţi naturale;
– pentru efectuarea lucrărilor necesare înlăturării unor situaţii care ar putea periclita buna funcţionare a serviciilor de aprovizionare cu apă şi energie electrică, de canalizare, poştale, de telecomunicaţii şi informatică, a căilor de comunicaţie şi a mijloacelor de transport în comun, a instalaţiilor de distribuire a combustibilului, a unităților medico-sanitare.
În restul cazurilor, atragerea la muncă suplimentară a salariaților poate avea loc doar cu acordul scris al acestora.
Reeșind din cele expuse mai sus Inspectoratul de Stat al Muncii îndeamnă agenții economici să respecte prevederile legislației în vigoare, iar angajații de a nu tolera încălcările legislației muncii în privința lor.

Serghei Strul, șeful Inspecției teritoriale a muncii Bălți