DISTRIBUIȚI

Secția Situații Excepționale Sângerei a demarat campania de prevenire a incendiilor pe parcursul desfășurării secerișului. Inspectorii serviciului nominalizat merg în lanurile cu grâne pentru a îndruma responsabilii cum să se protejeze de incendii. Prin intermediul subdiviziunilor din subordine și în conlucrare cu autoritățile administrației publice locale, monitorizează respectarea regulilor de securitate antiincendiară în timpul pregătirii și desfășurării campaniei de recoltare a cerealelor din anul curent.
În aceste zile pompierii supun verificărilor tehnica de recoltare a spicoaselor, dar și testează metodele de reacționare a celor care strâng roada de pe lanuri.
Potrivit lui Ion Urecheanu, șef al Secției Situații Excepționale Sângerei: „ În mare parte atenția inspectorilor este orientată pentru a verifica mijloacele primare de intervenție în caz de incendii, dotarea combinelor cu inventar necesar, dar și executarea izolării lanurilor față de drumuri, păduri și căi ferate, prin fâșii arate.
Pompierii îndeamnă oamenii implicați la recoltarea grânelor să nu admită utilizarea focului în nemijlocita apropiere de masivele cu cereale și să evite fumatul în preajma lanurilor.
Mai mult, se interzice alimentarea și reparația tehnicii pe suprafețele cu roadă, pentru a evita aprinderea și extinderea focului.
Interzicem categoric arderea paielor sau a altor resturi vegetale în câmp. Solicităm agenților economici implicați în campania de recoltare să respecte cu strictețe cerințele prevederilor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor.”
Secția Situații Excepționale Sângerei va supune unui control riguros toate terenurile destinate depozitării și păstrării grânelor și va verifica tehnica agricolă antrenată în campania de recoltare, va acorda asistență la instruirea personalului implicat în campania de recoltare a cerealelor, va familiariza cetățenii, cu regulile de securitate împotriva incendiilor.