14
DISTRIBUIȚI

CONCURS:

Primăria comunei Izvoare anunță concurs cu privire la ocuparea funcției publice vacante de contabil –șef în cadrul Primăriei comunei Izvoare.

Scopul general al funcției

Asigurarea elaborării și executării bugetului local. Organizarea și gestionarea lucrului în cadrul contabilității. Gestionarea eficientă a resurselor financiare a autorității publice locale.

Sarcinile de bază

 Planificarea și organizarea activității contabilității

Asigurarea realizării sarcinilor în domeniul analiz3ei bugetare și managementului financiar, întocmirea și prezentarea devizelor de cheltuieli, bilanțuri și activități economico-financiare, rapoarte financiare ale Primăriei comunei  Izvoare

Coordonarea organizării și desfășurării procesului de achiziții publice a mărfurilor și serviciilor

Monitorizarea procesului de întocmire a notelor de contabilitate, verificarea și prelucrarea acestora

 Asigurarea evidenței analitice și sintetice a sub conturilor

Condițiile de participare la Concurs:

Deține  cetățenia Republicii Moldova

Posedă limba de stat

Are capacitatea deplină de exercițiu

Nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă

Are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă

În ultimii trei ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică, conform art.64 alin. (1) lit.a) și lit.b) din Legea nr.158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare

Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție

Nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază suplimentară, ca urmar4e a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Cerințe specifice

Studii superioare în domeniul contabilității cu diplomă de licență sau echivalentă, preferabil experiență în serviciul public.

Cunoștințe

Cunoașterea legislației în domeniul contabilității, în domeniul organizării și funcționării contabilității, cunoașterea modului de funcționare a autorității publice.

Cunoștințe de operator la calculator: Word ,Excel, Power Point, Internet

Termenul de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs până la data de 09.01.2023.

Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria comunei Izvoare, raionul Sângerei, telefon de contact 0 262 38 448/ 0 n262 38 447, email: prim.izvoare@mail.ru