20
DISTRIBUIȚI

CITAȚII PUBLICE

Judecătoria Bălți, sediul Sângerei, în conformitate cu art.108 CPC RM, solicită prezentarea cetățeanului Șchiopu Chiril, anul nașterii 27.01.1958 originar și cu ultimul domiciliu în raionul  Sângerei, satul Drăgănești în calitate de pârât la ședința judiciară stabilită pentru data de 12 decembrie 2022, ora 09.15 în biroul 15, str. Testimițanu nr.4, orașul Sângerei ( incinta Judecătoriei Bălți, sediul Sângerei) pe cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de Aliona Șchiopu împotriva lui Chiril Șchiopu cu privire la desfacerea căsătoriei.

În caz de neprezentă cauza va fi examinată în lipsa pârâtului.

Judecătoare, Mihaela Scripliuc

Judecătoria  Bălți, sediu Sângerei, în conformitate cu articolul 108 CPC RM, solicită prezentarea cetățeanului  Velenciuc Vitalie, anul nașterii 25.10. 1978 originar și cu ultimul domiciliu în raionul Sângerei, satul Marinești în calitate de pârât la ședință judiciară stabilită pentru data de 14 noiembrie 2022, ora 09.30 în biroul 15, str. Testimițanu nr.4, orașul Sângerei. ( incinta Judecătoriei Bălți, sediul Sângerei) pe cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de Mariana Velenciuc împotriva lui Vitalie Velenciuc cu privire la desfacerea căsătoriei.

În caz de neprezentă cauza va fi examinată în lipsa pârâtului.

Judecătoare, Mihaela Scripliuc