24
DISTRIBUIȚI

 

Primara de Iezărenii Vechi, Renata Gabor: „Îmi doresc să avem o comunitate unită, infrastructură dezvoltată, servicii de calitate și oameni Acasă”.

Renata Gabor este primară la primul mandat în comuna Iezărenii Vechi, raionul Sângerei. 

Comuna Iezărenii Vechi este satul de reședință al comunei cu același nume din raionul Sângerei, Republica Moldova, cu o populație de 1755 locuitori. Satul a fost atestat documentar la 25 martie 1523 cu denumirea de Ivereni.  Suprafața totală ocupată de domeniile comunei este de circa 1570,30 ha, iar suprafața totală constituie 3262,62 ha.

Comuna Iezărenii Vechi  s-a înfrățit cu comuna Roșia, jud. Bihor, România și comuna Tătaru, jud. Prahova, România. Aceste acorduri prevăd dezvoltarea relațiilor bilaterale, proiecte comune, inclusiv prin atragerea de fonduri europene, promovarea valorilor culturale, turistice, dar și schimburi de experiență.

Imediat după preluarea mandatului, Renata Gabor, împreună cu echipa de la Primărie și consilierii locali și-au propus să dezvolte în continuare comuna Iezărenii Vechi,  folosind cele mai eficiente instrumente de bună guvernare, precum transparența, comunicarea, parteneriatul și participarea. Din noiembrie 2019 a fost creată pagina oficială de Facebook a primăriei Iezărenii Vechi.  Totodată, a fost creat un grup privat al comunității. Acum doi ani,  în colaborare cu Institutul Național pentru Democrație (NDI) s-a format comunitatea Vier, în care la moment  sunt  421 de membri, ceea ce înseamnă 24% din populație. Aici sunt puse în discuție cele mai stringente probleme ale comunității, sunt publicate chestionare privind problemele prioritare și provocările cu care se confruntă populația. Astfel, grupul comunității de pe platforma online Vier a devenit o sursă credibilă, un instrument nu numai de soluționare a problemelor administrative sau prestări servicii, dar și o sursă rapidă de comunicare internă privind împărtășirea de informații, anunțuri etc. Pe parcursul acestor ani s-a demonstrat că oamenii au o cultură a comunicării, au înțeles că grupul are valoare și este exclusiv pentru problemele  din localitate, știind că implicându-se vor obține un rezultat. Asta înseamnă că acest instrument este eficient pentru APL, care permite economisirea timpului și resurselor și obținerea unui feedback permanent de la cetățeni.

Pentru a avea o situație clară a problemelor comunității, în acest grup a fost creat un sondaj cu privire la cele mai importante probleme care necesită soluționate. Astfel, ținând cont de priorități și resursele disponibile, pe parcursul a trei ani de mandat a Renatei Gabor s-a realizat: asfaltarea a 5400 m de drum raional în sumă de 9 mln lei, mijloacele financiare fiind alocate de Consiliului raional Sângerei; Construcția rețelei de iluminat stradal pe o lungime de 7 km, cu montarea a 126 de corpuri cu lămpi cu incandescență din sursele bugetul local; Implementarea mai multor proiecte prin programul de finanțare a proiectelor pentru dezvoltarea zonelor rurale, implementat de GAL-ul „Hora Ciulucului”, cu suportul Uniunii Europene și PolishAid, în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER și anume „Construcția unei scene de vară” – anul 2020 și „Amenajarea pieței din s. Iezărenii Vechi” în perioada 2021-2022;

Tot în cadrul acestui program, de către Asociația obștească „Ținutul Ciulucului” au fost implementate proiectele „Galerie  mobilă a meșterului popular Liubovi Burcovschi” și Parcul „Leagănul copilăriei”;

A fost edificat Foișorul în cadrul proiectului „Prin implicare dezvoltăm localitățile rurale și asigurăm o bună guvernare”; finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer Stiftung, implementat cu suportul Centrului de Orientare și Promovare Europeană „Dialog” din Chișcăreni, agenții economici și voluntari.

Sursa: CALM.md