10
DISTRIBUIȚI

Instituția Publică Liceul Teoretic ”Alexandru Agapie” din s. Pepeni, r. Sângerei anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de: · director adjunct pentru instruire (ciclul primar) · director adjunct pentru instruire (ciclul liceal) · director adjunct pentru educație Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct vor depune dosarul de concurs personal sau prin reprezentant (la secretariatul Liceului), prin poștă sau prin E-mail, în termen de 14 zile calendaristice din ziua publicării anunțului într-o publicație periodică, cu acoperire regională. Data limită de depunere a dosarelor de concurs – 10 noiembrie 2022. Informații suplimentare pot fi solicitate/obținute: 1) la nr. telefon/fax: +(262) 42-694 2) prin E-mail: liceul.pepeni@gmail.com 3) prin poștă: s. Pepeni, MD-6234, r. Sângerei 4) la adresele https://ltalexandruagapie.educ.md/ și https://singerei.educ.md