16
DISTRIBUIȚI

Direcția Finanțe Sângerei

 

Anunță:
 concurs pentru ocuparea funcției temporar vacantă de:

 Specialist superior, Contabilitate bugetară.

 

Cerințe specifice minime:

  • 1 an de experiență profesională în domeniul contabilității:
  • abilități de utilizare a computerului; (Word, Excel, navigare Internet, 1C);
  • cunoașterea legislației în domeniul finanțelor publice;
  • studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul contabilitate, finanțe sau economie.

Candidații pentru ocuparea funcției, prezintă Comisiei de concurs în decurs de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului, începând cu data de 30.09.2022 până la data de 19.10.2022 (inclusiv) următoarele documente:

      – Formularul de participare (Anexa din Anexa nr.1 la HG nr. 201 din 11 martie 2009); 

      – Copia buletinului de identitate; 

      – Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare; 

      – Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

     – Cazierul judiciar;

     – Certificatul medical;

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

Condițiile de bază pentru a candida la funcția respectivă sânt plasate pe pagina oficială a Consiliului raional Sângerei, www.singerei.md

Actele vor fi depuse în cadrul Direcției Finanțe, Consiliul Raional Sângerei, str. Independenței, 111.

Concursul va avea loc în cadrul Direcției Finanțe a Consiliului raional și va include în mod obligatoriu proba scrisă și interviul.

 

Informații suplimentare la tel: 0262 26910

Email: directia.finantesingerei@mail.ru