17
DISTRIBUIȚI

CONCURS:

  Primăria comunei Căzănești, raionul Telenești,  anunță prelungirea perioadei de depunere a dosarelor  pentru  participarea la concurs privind ocuparea funcției vacante de: Director al Grădiniței de copii din satul Căzănești și director al Grădiniței de copii Vadul-Leca, cu cinci zile calendaristice.

Persoana candidată va întruni următoarele condiții de participare la concurs:

  • deține cetățenia Republicii Moldova;

    2) studii superioare universitare;

    3) are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;

    4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;

 5) cunoaște limba română;

6) este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
    7) nu are antecedente penale;
    8) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. l ), m) și n) din Codul
muncii.

 Candidații pentru ocuparea funcției de director depun personal,   în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
         1)  cererea de participare la concurs, specificată în anexa 1 la Regulament;

  • copia actului de identitate;
  • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică  a candidatului;
  • copia/copiile actului/actelor de studii;
  • curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.
  • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;
  • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
  • Proiectilul planului de dezvoltarea instituției, pentru 5 ani.

Data limită de depunere a dosarelor candidaților este 28.09.2022, ora 15-00 la sediul primăriei Căzănești.

Adresa și date de contact: s. Căzănești, str. Dorului 45, raionul. Telenești, tel. 1-258-72295,

0-25872236,e-mail: pr.cazanesti@gmail.com.

Primarul comunei, Vasile SÎRBU