„Ne place să tratăm oamenii şi să le aducem bucurii de sănătate”

„Ne place să tratăm oamenii şi să le aducem bucurii de sănătate”

1791
DISTRIBUIȚI

 

Centrul de Sănătate Sângerei stă cu fidelitate şi dăruire profesională la strajă sănătăţii populaţiei oraşului Sângerei, celei din întreg teritoriul primăriei. Activitatea echipei de medici de familie şi lucrători medicali sunt dovada profesionalismului lor, a dragostei de profesia de străjeri ai sănătăţii populaţiei, a implicării în perfecţionarea sistemului primar de sănătate şi a îmbunătăţirii permanente a atitudinii faţă de starea de sănătate a pacienţilor şi a populaţiei pe ansamblu. Aceasta ne este menirea sfântă şi sunt recunoscătoare colegilor pentru implicare cu dăruire în prestarea serviciilor medicale de calitate. Mă bucură împlicarea lor drept susţinători ai modernizării şi perfecţionării sistemului de sănătate primar, tendinţele lor de a creşte în permanenţă ca profesionişti. Prestarea serviciilor medicale pe care le asigurăm împreună, în echipă sunt dovada că găsim în permanenţă resurse sufleteşti şi profesionale pentru a ne împlini acest rost de medici, de a ne implica în procesul de vindecare şi de profilaxie a sistemului de sănătate. Acest spirit domină în echipa noastră . Starea de lucruri existentă mă bucură drept conducător, iar pacienţilor noştri le inspiră multă încredere în serviciile noastre.
Cu ocazia Zilei profesionale doresc să mulţumesc colegilor , întregii echipe de medici şi lucrători medicali pentru dăruirea sufletească domeniului medicinii primare, în care activăm şi pentru menirea care ne-am asumat-o prin jurământul lui Hipcrate. Suntem primii chemaţi întru ajutor de vindecare şi doresc fiecărui dintre medicii şi asistentele medicale din cadrul Centrului de Sănătate să nu obosească să răspundă de fiecare dată cu mult suflet şi dăruire profesională la chemările pacienţilor .
Însemne ale aprecierii muncii lor ar fi , că administraţia IMSP”Centrul de Sănătate Sângerei” a prezentat propuneri către Ministerul Sănătăţii pentru a fi menţionaţi unii dintre lucrătorii medicali . Este vorba de Nina SCOBIOALĂ, medic de familie, de Nina MELNIŢCHI, asistentă medicală de proceduri, Silvia RABA, asistentă medicală de familie, Victoria ROŞCA, farmacistă. Fiecare dintre ele se bucură de autoritate printre populaţie şi printre lucrătorii medicali şi demonstrează cu prisosinţă că sunt bune specialişte. Menţiunile cu care vor fi dăruite din partea Ministerului Sănătăţii le va încuraja şi mai mult să fie cele de neînlocuit fiecare în funcţia care o ocupă.
Alte cadre medicale vor fi menţionate din partea Consiliului raional, drept semn de apreciere a muncii medicului de familie. De aceste surprize se vor bucura colegele: Angela CENUŞA, medic de familie, Silvia FEDIUC, asistentă medicală, Elena HADÂRCĂ, asistentă medicală în cabinetul imagistică şi endoscopie.
Cadrele noastre medicale, care constituie echipa Centrului de Sănătate le place să trateze oamenii şi să le aducă bucurii de sănătate pacienţilor noştri.
Eu, mulţumesc echipei, tuturor colegilor pentru ceea ce fac în spiritul chemării Jurământului lui Hipocrate şi le doresc cu aceeaşi dăruire, profesionalism şi fidelitate profesiei să-şi facă datoria de vindicatori şi cei dintâi chemaţi întru salvarea vieţii pacienţilor.
Cu stimă, Eleonora TARTACOVSCHI, directoarea Centrului de Sănătate Sângerei.

Aproape de pacienţi

IMG_0152

Centrul de Sănătate din oraşul Biruinţa deţine istoria sa de prestare a serviciilor medicale populaţiei. Împreună cu colegii mei , încă patru medici şi 20 de asistente medicale deservim o populaţie de 10 mii de oameni. Suntem la autogestiune şi fiecare dintre noi se implică cu mult suflet pentru ca Centrul de Sănătate să asigure o activitate pe potriva aşteptărilor pacienţilor. Ne axăm pe prestarea serviciilor de calitate, ca o echipă de profesionişti, unde domină buna înţelegere şi sprijinul reciproc. Prestăm servicii medicale în comun şi avem desfăşurată o practică de deservire medicală prin localităţile care cuprind serviciile noastre. În localităţile Heciul Vechi, Heciul Nou şi Ţâpliteşti fucţionează trei Oficii a Medicilor de Familie. Alte două Oficii de Sănătate funcţionează în numele pacienţilor şi sănătăţii populaţiei în satele Grigoreşti şi Ţâpleşti. Populaţia este pe deplin asigurată cu servicii medicale şi are acces liber la serviciile medicului de familie şi ale asistentelor medicale. Fiecare dintre ei sunt mobilizaţi şi încurajaţi a se dărui profesiei şi a fi cât mai aproape de pacienţi.
Mă refer la munca medicilor noştri de familie: Victoria şi Valeriu Câmpu, Tamara Chiu şi Maria Albu. Apreciez foarte mult şi serviciile medicale prestate de asistentele medicale. Fără ele este imposibil să asiguri buna funcţionare a sistemului de sănătate şi să împlineşti aşteptările pacienţilor. Păstrez respectul şi recunoştinţa pentru munca fiecărei dintre cele 20 de asistente medicale, dar cele mai frumoase istorii de succes în prestarea servicilor medicale le au înregistrate : Lidia Şpiniuc, Elena Rusu ,Galina Mărcăuţan şi Olga Negru.
Adresez fiecărui dintre dvs, stimaţi colegi , sincere felicitări cu ocazia Zilei Lucrătorului Medical şi a Farmacistului şi vă doresc să nu obosiţi a sluji pacienţilor Dvs şi profesiei de ocrotitor al sănătăţii populaţiei. În viaţa personală să rodească numai flori de dragoste, bucurii, împliniri şi cât mai multă prosperitate. Vă mulţumesc că faceţi parte dintr-o echipă comună, axată pe înalte valori ale sănătăţii umane.
Cu mult respect, Gheorghe Ojog, directorul Centrului de Sănătate Biruinţa.

Purtăm de grijă sănătăţii populaţiei

20150619144443

Centrul nostru de Sănătate, IMSP SA Copăceni deserveşte o populaţie de 6805 persoane. Activăm trei medici, împreună cu Lucia FRUMUSACHI şi Gabriela PETRAŞCO.
Suntem asistaţi şi spriginiţi în prestarea serviciilor mediciului de familie, de asistentele medicale: Oxana BRAŞOVAN, Nina BOLBOCEANU, Dina BOSÂNCEANU, Tamara CIUŞCĂ, Ana BOTEZATU, Iulia CUCOŞ, Ludmila CHETRARI, Svetlana MALIOVANAIA. Deservim populaţia din satul Copăceni ,cât şi cea din satele din împrejurimi: Prepeliţa, Petrovca, Mihailovca, Petropavlovca, Clişcăuţi. Prestarea servicilor medicale în aceste localităţi o facem prin intermediul unui Oficiu al Medicilor de Familie în satul Prepeliţa şi al oficiilor de sănătate din localităţile vizate. Ne străduim să organizăm astfel activitatea încât să nu lăsăm în aşteptare pacienţii. Indicatorii de activitate sunt la nivel bun, comparativ cu cei raionali şi republicani. Rămâne negativ doar sporul natural pe contul natalităţii scăzute.
Cât priveşte lucrătorii medicali, colegii mei ,mă bucură susţinerea lor şi dăruirea, că-ci activează cu multă bunătate în suflet pentru pacienţi . Ei se bucură de stima din partea populaţiei, care are nevoie de serviciile noastre medicale.
Vă felicit din suflet, bunii mei colegi, cu ocazia Zilei Profesionale a Lucrătorului Medical şi vă doresc să rămâneţi speranţa de sănătate şi de vindecare a fiecărui cetăţean care are nevoie de serviciile ce le prestăm. Să vă bucuraţi mereu de florile recunoştinţei pentru faptul că ştiţi şi puteţi a vă dărui oamenilor şi le-a creat beneficii de sănătate.
Cu stimă pentru fiecare, Constantin Frumusachi, directorul Centrului de Sănătate Copăceni.

La noi activează cea mai bună echipă
de asistente medicale

Flămânzeni-satul-oamenilor-obezi-13

Sărbătoarea profesională a lucrătorului medical îmi oferă posibilitatea să spun pe nume unor lucruri frumoase care au loc în colectivul nostru. La Centrul de Sănătate Flămânzeni-Coşcodeni activează cea mai bună echipă de asistente medicale, Claudia BARCARI și echipa de asistente medicale. Acest calificativ colegele noastre l-au obţinut la Gala premiilor lucrătorilor medicali. Asistentele medicale Elena Gârbu şi Maria Boleac au constituit o echipă bine pregătită pentru prestaţia la această manifestare a profesioniştilor din domeniul medicinei. Ele s-au încadrat în toate condiţiile Concursului „Gala premiilor”. La secţiunea „Cea mai bună echipă de asistente medicale” echipa noastră s-a bucurat de succes. Doamnele menţionate pe parcursul ultimilor trei ani înregistrează cei mai înalţi indicatori de performanţă din sector.
Împreună cu toată echipa centrului deservim 6200 de pacienţi. Activăm în comun cu medicii Oxana CHIRIACOV, Iurie RUSU, Vasile Banari şi încă 16 asistente medicale. Totdeauna mă strădui să fiu recunoscătoare pentru dăruirea de muncă a colegilor mei. Mă refer la lucrătorii medicali care susţin activitatea Oficului Medicilor de Familie din satul Dumbrăviţa.Sufletul acestei echipe este asistenta medicală Ludmila CIUGUREANU. Sper să fie menţionată cu Diplomă din partea Ministerului Sănătăţii cu ocazia sărbătorii. Cu respect şi generozitate faţă de pacienţi şi necesităţile lor de vindecare se menifestă Zinaida Furtună de la Oficiul Medicilor de Familie din localitatea Bursuceni. Permanent se află în vizite la domiciliu, cunosc şi monitorizează starea de sănătate a pacienţilor de toate vârstele, inclusiv o grijă aparte poartă copiilor mici.
Centrul este atractiv şi deschide mereu uşa tinerilor specialişti, îi primeşte cu mult drag. Ne bucură că în echipă avem tineri specialişti ca Marcela FURTUNĂ, Diana DINCHI, Rita ECHIM. Altă tănără absolventă a Colegiului de Medicină din oraşul Bălţi, Diana MARDARI, a solicitat să fie primită în răndurerile echipei noastre, să revină la baştină şi să presteze servicii medicale.Acest fapt îmi produce bucurii sufleteşti şi mă strădui să ofer totul de ce au nevoie ca să se încadreze şi să-şi manifeste vocaţia de lucrător medical, să bucure pacienţii prin grijă faţă de ei şi ajutorul care-l poate oferi un lucrător medical. Nu fac decăt să împărtăşesc din experienţa care o deţin şi să le incurajez să se implice cu tot sufletul şi aspiraţiile profesioniste.
În practica mea de lucru de mulţi ani în domeniul medicinii m-am convins că prin serviciile noastre medicale, prestate neamânat, la momentul necesităţii fiecărui pacient, nu facem decât să amânăm apusul vieţii fiecărui solicitant de servicii şi ajutor medical.
Fac acest lucru împreună cu colegii, care mă urmează, mă susţin şi se implică cu sufletul în realizarea tuturor obiectivelor ce vizează ocrotirea nemijlocită a sănătăţii populaţiei deservite.
Le exprim un cald mulţumesc pentru ataşamentul lor şi doresc ca fiecare, la rândul său, să se bucure de sănătate, de lumina prosperării şi fericirii în familie, și în viaţa de zi cu zi. Să-i aibă sănătoşi în preajmă pe cei dragi. Plecăciunile de respect, care le primim din partea pacienţilor să le menţină spiritul de dăruire profesională mereu proaspăt, neatins de nici un fel de dezamăgiri.
Cu mult drag, Claudia BARCARI, directoarea Centrului de Sănătate Flămânzeni-Coşcodeni.
În poză: Aliona BALTAG și Iulia Cornovan

20160610_144643

A revenit la baştină şi vindecă consătenii
Aliona BALTAG a revenit la baştină şi prestează servicii medicale consătenilor săi din sectorul Mândreştii Noi. Tot ea mai deserveşte şi alt sector, populaţia satului Cozeşti. Reuşeşte peste tot. „Este o fire receptivă şi se dăruieşte profesiei de medic cu multă pasiune. Mă bucură faptul că avem asemenea cadre tinere în sistemul se sănătate primar şi sunt liniştită pentru serviciile medicale primare prestate în acest sector. Am toată încrederea în această tănâră doctoriţă. Mă bucură dăruirea ei şi implicarea cu tot sufletul în viaţa şi starea de sănătate a pacienţilor săi şi a tuturor obiectivelor care stau în faţa acestei instituţii medicale unde munceşte. Cu mult drag o susţin, o monitorizez ,când are nevoie ne implicăm, o sprijinim”, apreciază Eleonora TARTACOVSCHI, directoarea Centrului de Sănătate din oraşul Sângerei.
Populaţia din sector este mulţumită de atitudinea doctoriţei faţă de problemele de sănătate, de felul cum administrează ajutorul medical fiecărui pacient în parte.
Medicului de familie Aliona BALTAG îi place ceea ce face, deşi a fi lucrător medical în mediul rural nu este deloc uşor. Ea pe cât este de tânără şi firavă, pe atât de puternică şi hotărâtă să nu cedeze în faţa impasurilor. Se dăruieşte practicii medicale, a reuşit să cunoască istoria fiecărui pacient. Deseori şi prin vis prevede tratamentele, istoriile de boală a celor cu starea de sănătate mai critică dintre cei 1600 de locuitori câţi îi deserveşte. Asistenta medicală Iulia Cornovan, care deţine o experienţă frumoasă de muncă, susţine acelaşi lucru, că doctoriţa Aliona BALTAG este o profesionistă şi îşi iubeşte mult profesia de medic şi oamenii pe care-i tratează.