DISTRIBUIȚI

Florile recunoștinței noastre
Profesia de asistent medical face parte din categoria celor mai nobile meserii. Asistenții medicali din toată lumea constituie majoritatea forței de muncă din domeniul sănătăți își aduc contribuții enorme privind asigurarea îngrijirilor medicale. Omagiul adus acestei profesii nu este întâmplător. Asistenții medicali ajută medicii la tratarea pacienților și alinarea suferințelor acestora fără de care buna organizare a oricărui sistem de sănătate ar fi imposibil. Asistenții medicali demonstrează exemple de abnegație totală și își onorează cu demnitate atribuțiile profesionale.
În această frumoasă zi de primăvară, când marcăm sărbătoarea Dumneavoastră profesională, Vă urez tuturor, care munciți cu atâta dăruire de sine, sănătate, fericire, să-i aveți pe cei dragi mereu alături, să Vă bucurați de respectul și recunoștința pacienților.
Cu profund respect, Lilian Brânza, directorul Spitalului raional

Nursingul este o activitate profesională dublă, în scopul promovării și menținerii sănătății, prevenirii îmbolnăvirilor. Îngrijirii și recuperării persoanelor cu diverse maladii și persoanelor sănătoase de la concepție până la sfârșitul vieții.
12 mai este o zi pentru orice asistentă medicală. E ziua în care munca Dvs. e un motiv de bucurie în casele oamenilor. Profesia de asistentă medicală nu e o simplă meserie, e o profesie ce merită toată aprecierea pentru răbdare nemărginită, omenie, cumpătare și dăruire de sine.
Cu prilejul Zilei internaționale a asistentelor medicale Vă mulțumim din suflet pentru munca manifestată cu abnegație și profesionalism. Vă urăm tuturor celor, care exercitați cea mai nobilă și umană profesie, sănătate, prosperitate, succese în plan personal și profesional, răbdare, bunătate, înțelepciune și demnitate profesională.
Cu respect, Eleonora Tartacovschi, directoarea Centrului de Sănătate Sângerei